Gmina Oświęcim

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28


Gospodarowanie odpadami komunalnymi - INFORMACJA

INFORMACJA o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowym wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...


  

I N F O R M A C J A

 

o zwolnieniach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowym wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Oświęcim informuję, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

 

Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkałego na danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości chcący skorzystać z przedmiotowego zwolnienia zobligowani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze stosownym załącznikiem (wzór deklaracji wraz z załącznikiem uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.). Ponadto przy składaniu przedmiotowej deklaracji należy okazać Karty Dużej Rodziny wszystkich osób wchodzących w skład rodziny wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości.

 

 

 

 

 

Autor: A. Kręt