Gmina Oświęcim

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Błogosławiony patron wyzwaniem dla młodzieży


 

„Poloneza czas zacząć” – tak starodawnym zwyczajem rozpoczynano doniosłe wydarzenia. Podobnie było podczas uroczystości z okazji 10-tej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Rajsku imienia Jana Pawła II.

 

Uroczystości w Rajsku rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele. Po niej zaproszeni goście udali się do sali gimnastycznej, by obejrzeć okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów placówki.

 

Dyrektor szkoły Barbara Kramarczyk powiedziała, że etos wielkiego Polaka, dzisiaj już błogosławionego Jana Pawła II, jest zarówno jej osobiście, jak i całej społeczności placówki, bardzo bliski. Dodała, że decyzja sprzed 10 lat, o nadania szkole imienia wielkiego Polaka, z perspektywy czasu wydaje się jak najbardziej trafna.

 

– Jan Paweł II był znany ze swego doskonałego kontaktu z młodzieżą. „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją” – mówił. Te słowa są dowodem, że Jan Paweł II postrzegał w najmłodszych największą wartość narodu oraz doceniał ogromne zadania szkół i nauczycieli w edukacji i kształtowania charakterów najmłodszych – podkreśliła pani dyrektor.

 

Przez ostatnie lata społeczność szkolna odwiedzała miejsca związane z Karolem Wojtyłą. Uczniowie poznawali życie i działalność swojego wielkiego patrona. Brali udział w konkursach dotyczących jego osoby. Placówka w Rajsku przystąpiła do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

– Patron naszej szkoły nie tylko jest dla nas wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem i wyzwaniem do postępowania zgodnie z Jego zasadami – dodała Barbara Kramarczyk.

 

 

Obecny na uroczystości Sekretarz Gminy Oświęcim Sławomir Domasik odczytał list od Wójt Gminy Oświęcim Małgorzaty Grzywy. „(…) Słowami wiersza „Dzieci” Karola Wojtyły serdecznie witam Was w tym szczególnym dniu. Tak zacny patronat to nie tylko wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie dla was, drogie dzieci, jak i również dla dyrekcji i grona pedagogicznego. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Stanowi dla nas niepodważalny autorytet i wzór do naśladowania. Jako pierwszy Papież-Polak Karol Wojtyła zrobił tak wiele dla ludzkości. Jego życiowa spuścizna pozostanie dla kolejnych pokoleń swoistym drogowskazem w dążeniu do doskonałości oraz wyznacznikiem w trudnych wyborach między dobrem a złem. Błogosławiony Jan Paweł II był przewodnikiem życiowym również dla was, kochani uczniowie i wspaniali nauczyciele. Serdeczne podziękowania kieruję do dyrekcji, dzieci, nauczycieli oraz rodziców za wybór przed 10 laty tak wspaniałego patrona. Z pewnością nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że w tą 10. rocznicę podjęcia przez Radę Gminy Oświęcim uchwały o nadaniu imienia Jana Pawła II, szkoła od maja 2011 r. będzie nosić imię błogosławionego Jana Pawła II.  Wierzę, że za kilka lat, podczas kolejnych uroczystych obchodów, będziemy mogli mówić o patronie naszej szkoły – święty Jan Paweł II”.

 

 

 

 

W imieniu pani wójt Sławomir Domasik przekazał na ręce dyrektor szkoły Barbary Kramarczyk egzemplarz wydanej niedawno biografii Jana Pawła II dla dzieci pt. „Chłopiec z Wadowic”.

 

 

 

Autor: (lor)