Gmina Oświęcim > Pozyskane Środki Finansowe

Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pozyskane Środki Finansowe

Strony : 2 z 2
04.07.2016OSPR - piąty etap
Wojewoda Małopolski Józef Pilch podpisał z Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim, Miastem Oświęcim oraz Gminą Oświęcim umowy w ramach V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020.
20.10.2015"Książki naszych marzeń" - ministerialny projekt w podstawówkach.
Nasze szkoły przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN pt. „Książki naszych marzeń", którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów …
18.03.2015Kolejna edycja projektu "Już pływam" edycja 2015
Rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. "Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresatami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać ...
29.08.2014Dotacja celowa " Pierwszy dzwonek" - wsparciem objęto 104 uczniów.
W naszej gminie wsparciem zostanie objętych  32 rodziny - 104 dzieci  w tym  39 uczniów szkół podstawowych, 33 gimnazjalistów oraz 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota otrzymanej dotacji ...
17.05.2013Zaczynamy realizację projektu "Już pływam" edycja 2013
Rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. "Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresatami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać ...
31.12.2012Pracownia komputerowa dla SP Włosienica w ramach programu "Cyfrowa Szkoła"
Przypominamy, że w dniu 14 maja 2012 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się losowanie w ramach 383 szkół, które zgłosiły swój udział do programu „Cyfrowa szkoła”. Swój udział w programie zadeklarowało również 6 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Losowanie w wariancie II okazało się szczęśliwe dla Szkoły Podstawowej we Włosienicy, która otrzyma dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych. Wartość projektu oszacowano na kwotę 116.000 zł, w tym szkoła wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie 92.800 zł ...
31.12.2012Pilotażowy program "Cyfrowa Szkoła" 2012
SP Babice i SP Poręba W. znalazły się w gronie 24 szkół zakwalifikowanych do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji stanowiącym komponent pilotażu Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” ...
29.06.2012Pierwsza „Schetynówka” w Gminie Oświęcim
Gmina Oświęcim otrzymała dofinansowanie w ramach I edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zwanym potocznie „Schetynówką” na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy” ...
30.05.2012Rządowy projekt "Radosna Szkoła" dla kolejnych dwóch placówek
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych...
21.05.2012Rządowe fundusze na drogi w Brzezince i Pławach
Aż 11 mln zł otrzyma gmina Oświęcim w ciągu najbliższych czterech lat z puli Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Tym samym nasza gmina jest największym beneficjentem IV etapu OSPR. Stosowne porozumienie zostało podpisane 18 maja w oświęcimskim zamku ...
16.03.2012Promesa na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej - ul. Pławianka" w Pławach
W dniu 13.03.2012 r. Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa odebrała w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim promesę na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej - ul. Pławianka ...
02.03.2012Utworzenie miejsc zabaw dla dzieci w Gminie Oświęcim
W dniu 2 lutego 2012 roku Wójt Gminy Oświęcim podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. Utworzenie miejsc zabaw dla dzieci w Gminie Oświęcim ...
13.01.2012Odnowa i rozwój wsi Poręba Wielka poprzez budowa zaplecza socjalnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami
W dniu 10.01.2012 Wójt Gminy podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Odnowa i rozwój wsi Poręba Wielka poprzez budowa zaplecza socjalnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami ...
12.12.2011„Budowa kompleksu sportowego w Brzezince” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Gmina Oświęcim zakończyła realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego w Brzezince” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego ...
30.11.2011Plac zabaw dla przedszkola w sołectwie Grojec
W listopadzie 2011 roku Wójt Gminy Oświęcim podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację projektu polegającego na budowie placu zabaw dla dzieci ...
30.11.2011Plac zabaw dla dzieci w sołectwie Brzezinka
Nowy plac zabaw powstanie przy ul. Sportowej w Brzezince, w bezpośrednim sąsiedztwie nowoutworzonego kompleksu boisk sportowych „Orlik”. W listopadzie 2011 roku Wójt Gminy Oświęcim ...
24.10.2011Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
Gmina Oświęcim jest największym beneficjentem środków w ramach IV etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Ostatecznie w latach 2012-2015 na realizację inwestycji w pobliżu byłego obozu Birkenau nasza gmina w ramach tego etapu dostanie około 11 mln ...
21.10.2011Odnowa Centrum Wsi - Poręba Wielka
Poręba Wielka znalazła się wśród beneficjentów unijnego wsparcia na odnowę centrów wsi w Małopolsce ...
21.10.2011Odnowa Centrum Wsi - Zaborze
Zaborze znalazło się wśród beneficjentów unijnego wsparcia na odnowę centrów wsi w Małopolsce ...
17.10.2011Mamy nowy projekt POKL dla oświaty
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego ...
14.10.2011Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
W dniu 10.10.2011 Wójt Gminy Pani Małgorzata Grzywa podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Pod Kopcem” ...
12.10.2011RUSZAMY! NOWY PROJEKT POKL w PS Włosienica - Wesoły angielski
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez WUP w Krakowie odwołania od wyników 2 listy konkursowej w ramach działania 9.5 - ruszamy z nowym projektem nauki języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy ...
11.10.2011Kanalizacja Gminy Oświęcim - Zaborze
Na wniosek złożony Przez Wójta Gminy Oświęcim Gmina pozyskała kolejne środki na budowę kanalizacji sanitarnej. Dotacja przyznana Gminie Oświęcim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 opiewa na 50% wartości zadania ...
04.10.2011Wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej na Remont Domu Ludowego w Grojcu
W dniu 30.09.2011 Wój Gminy Pani Małgorzata Grzywa złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Grojcu ...
01.07.2011Projekt POKL PS Włosienica - Angielkie nutki
Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Włosienicy poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego dzieciom innowacyjną metodą English@MusicalBabies.
01.07.2011Projekt POKL ZSP Harmęże - Śpiewający angielski
Podniesienie jakości edukacji w ZSP w Harmężach poprzez umożliwienie nauki j. angielskiego dzieciom innowacyjną metodą English@MusicalBabies
01.07.2011Projekt POKL PS Brzezinka - Angielscy muzykanci
Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Brzezince poprzez umożliwienie nauki języka angielskiego dzieciom innowacyjną metodą English Musical Babis.
23.02.2011Kanalizacja Gminy Oświęcim etap Broszkowice – Babice – Brzezinka część II
  W związku z nadkontraktacją w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania zrealizowane zadanie pod nazwą Kanalizacja Gminy Oświęcim etap Broszkowice – Babice. Wykonano II etap budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Broszkowice – Babice o całkowitej długości 4,8 km.
03.01.2011Dotacja celowa w ramach projektu "Radosna szkoła"
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.
02.08.2010Dotacja celowa w ramach projektu "Już pływam" w 2010
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Adresatami projektu byli uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nie umiejący pływać.
Strony : 2 z 2