Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ogłosznie o sprzedaży drewna - oferty do godz. 15:30 - 9 lutego 2015r.

Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno ...

      


   Oświęcim, dnia 02.02.2015 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

 

Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno:

 

 

 

Nr stosu

 

Gatunek

 

Sortyment

 

Ilość w m 3

 

Cena brutto w zł za 1 m 3

 

Cena stosu brutto w zł drewna przeznaczonego do sprzedaży

1

Świerk

S4 – drewno opałowe iglaste

1,40

 

108,00

 

 

151,20

2

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

1,30

108,00

 

140,04

3

Olsza

 

S4 – drewno opałowe liściaste

0,65

151,20

 

 

98,28

6

Brzoza

S4 – drewno opałowe liściaste

1,30

151,20

 

196,56

7

Sosna

S4 – drewno opałowe iglaste

0,72

108,00

 

77,76

8

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,39

108,00

 

42,12

9

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,55

108,00

 

59,40

10

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,59

108,00

 

63,72

11

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

1,05

108,00

 

113,40

12

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,68

108,00

 

73,44

13

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,96

108,00

 

103,68

14

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,41

108,00

 

44,28

15

Modrzew

S4 – drewno opałowe iglaste

0,66

108,00

 

71,28

16

Świerk

S4 – drewno opałowe iglaste

1,06

108,00

 

114,48

17

Świerk

S4 – drewno opałowe iglaste

0,86

108,00

 

92,88

18

Świerk

S4 – drewno opałowe iglaste

1,36

108,00

 

146,88

 

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim do dnia 09.02.2015 r. do godz. 15:30 Przyjmujemy zgłoszenia na poszczególne stosy drewna. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon, numer stosu, którym kupujący jest zainteresowany. Zastrzega się, że o przydziale drewna będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszeń.

 

Drewno będzie do pobrania na własny koszt w sołectwie Grojec. Wszelkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 0 33 844 95 66, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godziny 7:00 do 16:30, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:30.

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA
/-/ Alicja Sroka
p.o. Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Rybarczyk