Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Apel do mieszkańców Gminy Oświęcim i przedsiębiorców posiadających stawy rybne

W związku z przygotowywaniem się do nowego okresu programowania w zakresie pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 zwracamy się do mieszkańców Gminy Oświęcim i podmiotów gospodarczych, tych którzy posiadają stawy rybne, o wypełnienie sprawozdań RRW - 22 „Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli” zgodnie z wymaganym terminem do 16 marca 2015 roku ...

 

 

Apel

do mieszkańców Gminy Oświęcim

i przedsiębiorców posiadających stawy rybneW związku z przygotowywaniem się do nowego okresu programowania w zakresie pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 zwracamy się do mieszkańców Gminy Oświęcim i podmiotów gospodarczych, tych którzy posiadają stawy rybne, o wypełnienie sprawozdań RRW - 22 „Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli” zgodnie z wymaganym terminem do 16 marca 2015 r. Sprawozdania należy przesyłać na adres: Instytut Rybactwa Śródlądowego ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.


Przedmiotowe sprawozdanie daje podstawy wyliczenia tzw. wskaźnika  rybackości na naszym terenie, który jest podstawą do zakwalifikowania się do składania wniosku na realizację Programu Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, który pozwala zarówno mieszkańcom, przedsiębiorcom jak i gminie korzystać z dofinansowania m.in. na rozwój swojej działalności. Brak przedmiotowych sprawozdań uniemożliwi uzyskanie odpowiedniego wskaźnika, a co za tym idzie brak możliwości ubiegania się o dodatkowe środki unijne dla terenu Naszej Gminy.


Dodatkowo zwracamy uwagę na wpisanie w komórce „A” sprawozdania dodatkowo (oprócz wymaganych informacji) nazwy gminy na obszarze której prowadzona jest działalność.


Więcej informacji o wypełnianiu sprawozdania można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej Dorzecze Soły i Wieprzówki, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim tel. (33) 843-60-17 e-mail: biuro@dsiw.pl.

 Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Albert Bartosz