Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno po obniżonej cenie z uwagi na brak ofert kupna w pierwotnej cenie ...

     Oświęcim, dnia 25.02.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

 

Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno po obniżonej cenie z uwagi na brak ofert kupna w pierwotnej cenie

 

 

 

Nr stosu

 

Gatunek

 

Sortyment

 

Ilość w m 3

 

Cena brutto w zł za 1 m 3

 

Cena stosu brutto w zł drewna przeznaczonego do sprzedaży

3

Olsza

 

S4 – drewno opałowe liściaste

0,65

120,96

 

 

78,62

6

Brzoza

S4 – drewno opałowe liściaste

1,30

120,96

 

157,25

 

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim do dnia 06.03.2015 r. do godz. 14:30 Przyjmujemy zgłoszenia na poszczególne stosy drewna. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon, numer stosu, którym kupujący jest zainteresowany. Zastrzega się, że o przydziale drewna będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszeń.

Drewno będzie do pobrania na własny koszt w sołectwie Grojec. Wszelkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 0 33 844 95 66, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek od godziny 7:00 do 16:30, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:30.

 

 

 

 

 Z up. Wójta
/-/ Alicja Sroka
p.o. Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 

 

Autor: S.Rybarczyk