Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie deratyzacji

Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/246/12 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2012r., w celu utrzymania należytej higieny na terenie Gminy Oświęcim zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych ...

Oświęcim, 15 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   O Ś W I Ę C I M

w sprawie obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji

 

 

 

 

            Na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/246/12 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2012r., w celu utrzymania należytej higieny na terenie Gminy Oświęcim zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2015r.

 

            Deratyzacja winna być przeprowadzona w sposób następujący:

 

1)     w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji,

2)     miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA!,

3)     miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane,

4)     po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.

 

            W dniu 15 maja 2015r. zebrać wszystkie padłe zwierzęta oraz trutki.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta
mgr. inż. Robert Dziuba
Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Dziedzic