Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Akcja "Odkomarzania"

Wójt Gminy Oświęcim informuję, że przystąpiono do akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim. Zabieg odkomarzania wykonany będzie w II etapach. Rozpoczęcie I etapu planowane jest na przełomie maja i czerwca 2015 r., w zależności od sprzyjających warunków pogodowych. Kolejny etap, wstępnie został wyznaczony na przełom lipca i sierpnia 2015r ... 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A       D O T Y C Z Ą C A

 

 

 

A K C J I    „O D K O M A R Z A N I A”

 

 

 

 

Wójt Gminy Oświęcim informuję, że przystąpiono do akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim.

 

Zabieg odkomarzania wykonany będzie w II etapach. Rozpoczęcie I etapu planowane jest na przełomie maja i czerwca 2015 r., w zależności od sprzyjających warunków pogodowych. Kolejny etap, wstępnie został wyznaczony na przełom lipca i sierpnia 2015r.

 

Terenami objętymi „odkomarzaniem” będą rozlewiska i rowy melioracyjne o łącznej powierzchni 91 ha.

 

Zaznaczam jednocześnie, że prywatne posesje nie objęte są umową.

 

 

 

 

Wójt Gminy Oświęcim

/-/ Albert Bartosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Mróz