Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych

Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż uprawa maku i konopi włóknistych obostrzona jest rygorami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), na podstawie której w 2015 roku na terenie Gminy Oświęcim, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne” ...

 

 
 

ZAKAZ UPRAWY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH


 

 

Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż uprawa maku i konopi włóknistych obostrzona jest rygorami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), na podstawie której w 2015 roku na terenie Gminy Oświęcim, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy kto, wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

W związku z powyższym zostaną przeprowadzone lustracje pól pod kątem występowania nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych.

 
Z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy Oświęcim
/-/ Mirosław Smolarek