Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Konieczność udrażniania przepustów i utrzymania rowów


 

K O M U N I K A T

            

 

KONIECZNOŚĆ UDRAŻNIANIA PRZEPUSTÓW I UTRZYMANIA ROWÓW

 

Brak stałej, systematycznej konserwacji i renowacji przepustów, rowów melioracyjnych i przydrożnych doprowadza do sytuacji, w których przy obfitych opadach deszczu dochodzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli gruntów i posesji należy:

 

·         budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami,

·         partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową,

·         utrzymanie rowów melioracji szczegółowej, przebiegających przez tereny własne, jak również rowów, z których odnosi korzyści.

 

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie działań i czynności w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów, rowów przydrożnych i melioracyjnych oraz cieków wodnych zlokalizowanych na nieruchomościach, będących Państwa własnością.

 

  

Wójt Gminy Oświęcim
/
-/ Małgorzata Grzywa