Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie deratyzacji

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie deratyzacji
W celu utrzymania należytej higieny na terenie Gminy Oświęcim zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji odszczurzania we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 20 kwietnia do 20 maja 2011 r.

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w sposób następujący:

Przed przystąpieniem do akcji odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę, do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu.

Przed przystąpieniem do akcji należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. należy wyłożyć trutkę (wg pouczenia dołączonego do opakowania) w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp., umieszczając ogłoszenie „UWAGA TRUCIZNA” i pozostawić wyłożone trutki do dnia 20 maja 2011 r., uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutkę, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.

W dniu 20 maja 2011r. zebrać wszystkie padłe zwierzęta oraz trutki.

 

 

 

 Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Małgorzata Grzywa