Osada Stawy Grojeckie

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Aktualności

   

   

  Od 01 stycznia 2016 roku Sołectwo Stawy Grojeckie.

   

   

   

   

  OSADA STAWY GROJECKIE


  Osada Stawy Grojeckie
  Osada usytuowana w północnej części wsi Grojec. Powstała w czerwcu 2000 r., wyodrębniona z Sołectwa Grojec.
   

  HISTORIA

     Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku w gminie mogą być tworzone przez Radę Gminy jednostki pomocnicze to jest sołectwa oraz, na mocy późniejszej noweli, również jednostki pomocnicze niższego rzędu w ramach dużych sołectw jakimi mogą być ich przysiółki, osady lub zaścianki. Nowela ta ma na celu zapobieganie "atomizacji" sołectw, to jest nieuzasadnionemu ich dzieleniu na mniejsze, a zarazem zapewnić w oparciu o historyczne przesłanki,pewną odrębność samorządową w ramach sołectwa, wynikającą z układu osadniczego (np. oddalenia od centrum), więzi społecznych, gospodarczych, kulturowych. W rezultacie, po różnych obowiązujących konsultacjach i uchwale zebrania wiejskiego, jak również w wyniku przeprowadzonego, kosztownego referendum na terenie Stawów Grojeckich, Rada Gminy uznała za zasadne utworzenie w ramach sołectwa Grojec jednostki niższego rzędu, którą nazwano Osadą Stawy Grojeckie. Po dokonaniu nowelizacji statutu gminy i statutu Sołectwa Grojec, w oparciu o te dokumenty, po stosownych konsultacjach, opracowano Statut Osady Stawy Grojeckie. Powołanie osady z określeniem jej granic oraz uchwalenie jej statutu nastąpiło 7 czerwca 2000 roku. Dokładny ustrój tej jednostki, jej zależność od samorządu sołectwa i od gminy określają dwa podstawowe akty prawne to jest: Statut Sołectwa Grojec i Statut Osady Stawy Grojeckie. W skład Osady wchodzi historyczna osada-folwark "Adolfin" z budynkiem podworskim, gdzie obecnie mieszczą się biura gospodarstwa rybackiego.

  Opracował (broj)

   

   

   

   

   

   

   

  AKTUALNOŚCI
  2022
  123456789101112
  Aktualności