GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


  

 

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

 

W celu złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęicmiu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo
tutaj.


     

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane :

 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

 

b) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (więcej informacji na temat Profilu Zaufanego)

2. Akceptowalne formaty załączników to:
     a) DOC, RTF
     b) XLS
     c) CSV
     d) TXT
     e) GIF, TIF, BMP, JPG
     f) PDF
     g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Wykaz dostępnych procedur

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

 

na platformie e-PUAP

 

 

1) Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

2)  Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń -EMPATIA

 

 

 

 

 

                                           

 
 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności