Gmina Oświęcim > Oświata w liczbach > Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oświęcim

 

Obowiązek sporządzenia i przełożenia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oświęcim wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

 

 

 

  Informacja za rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

   Informacja za rok szkolny 2013/2014

 

 

 

 

 

   Informacja za rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

 

   Informacja za rok szkolny 2011/2012

 

 

 

 

 

     Informacja za rok szkolny 2010/2011 

 

 

  

 

   Informacja za rok szkolny 2009/2010  

 

 

 

 

 

    Informacja za rok szkolny 2008/2009