GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


 

Każdemu pracownikowi socjalnemu przydzielony jest teren swojego działania. Podział terenu następuje według miejscowości.

Znajdź swojego pracownika socjalnego wybierając miejscowość w której mieszkasz :

Sołectwo Broszkowice Sołectwo Brzezinka Sołectwo Pławy So³ectwo Harmęże Sołectwo Rajsko Sołectwo Grojec Osada Stawy Grojeckie Wieś Łazy Sołectwo Poręba Wielka Sołectwo Włosienica Sołectwo Stawy Monowskie Sołectwo Dwory II Sołectwo Babice

 

 Kontakt z pracownikami socjalnymi można uzyskać :

·  dzwoniąc do Ośrodka pod numery : +48 (33) 846 64 27; 846 64 28
·  pisząc pod e-mail (patrz poniżej)
·  poprzez osobisty kontakt :
 - w siedzibie Ośrodka : Grojec, ul. Beskidzka 100, w godz. 700 - 1100  ( po godzinie 1100 w Ośrodku pełni dyżur co najmniej jeden pracownik socjalny do godz. 1500, a we wtorki do godz.1700 )  
- lub w terenowym punkcie przyjęć :
  

Wykaz terenowych punktów przyjęć pracowników socjalnych :

Babice

 Dom Ludowy

w poniedziałki w godz. 700-1100

Brzezinka

pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4

w środy w godz. 700-1100

Dwory Drugie Dom Ludowy

drugi poniedziałek miesiąca  

w godz.700-1100

Poręba Wielka

 Dom Ludowy

w poniedziałki w godz.700-1100

Rajsko

Biuro sołtysa w remizie OSP

w środy w godz. 700-1100

Włosienica

 Swietlica w remizie OSP

w czwartki w godz.1100-1300

Zaborze

 LKS "Zaborzanka"

w czwartki w godz. 700 - 1100

 

  Pracownicy socjalni ds. przemocy w rodzinie (cały teren gminy Oświęcim) przyjmują :

   - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek w godz. 700 - 1500 , wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 700 - 1100      

   -Agata Klimas e'mail:  a.klimas@gops.oswiecim-gmina.pl

   - Joanna Pawela e'mail:  j.pawela@gops.oswiecim-gmina.pl     

 

          
 Babice:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Babice jest Marzena Kubiczek, która przyjmuje :
 • - w siedzibie Ośrodka : wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 700 - 1500
 • - w terenowym punkcie przyjęć : w Babicach w Domu Ludowym, w poniedziałek w godz. 700- 1100
 • - e'mail:  m.kubiczek@gops.oswiecim-gmina.pl     

 

Broszkowice:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Broszkowice jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :

  • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
  • - w terenowym punkcie przyjęć : w Zaborzu w LKS "Zaborzanka", w czwartek w godz. 700 - 1100
  • - e'mail:  e.kinalska@gops.oswiecim-gmina.pl    

 

Brzezinka:
Pracownikami socjalnymi obsługującymi Brzezinkę są :

Marzena Kubiczek, która przyjmuje :

 • - w siedzibie Ośrodka : wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 700 - 1500
 • - w terenowym punkcie przyjęć : w Babicach w Domu Ludowym, w poniedziałek w godz. 700- 1100
 • e'mail:  m.kubiczek@gops.oswiecim-gmina.pl    

Maria Koniarz, która przyjmuje :

 • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, czwartek  i piątek w godz. 700- 1500  
 • - w terenowym punkcie przyjęć w Brzezince (pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4), w środę w godz. 700-1100
 • - w terenowym punkcie przyjęć w Dworach Drugich, Dom Ludowy, w drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 700-1100
 • - e'mail:  m.koniarz@gops.oswiecim-gmina.pl    

 

Dwory Drugie:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Dwory Drugie jest Maria Koniarz, która przyjmuje :

 • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, czwartek  i piątek w godz. 700- 1500  
 • - w terenowym punkcie przyjęć w Dworach Drugich, Dom Ludowy, w drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 700-1100
 • - w terenowym punkcie przyjęć w Brzezince (pomieszczenie naprzeciwko Biura Sołtysa przy ul. Czernichowskiej 4), w środę w godz. 700-1100
 • - e'mail:  m.koniarz@gops.oswiecim-gmina.pl    

 

Grojec i Stawy Grojeckie:
Pracownikami socjalnymi obsługującymi Grojec i Stawy Grojeckie są : 

Aneta Albiniak, która przyjmuje :

  • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 700- 1100,w czwartek w godz.700 - 1500  
  • - w terenowym punkcie przyjęć : w biurze sołtysa w remizie OSP w Rajsku, w środy w godz.700-1100
  • - e'mail : a.albiniak@gops.oswiecim-gmina.pl

Wioletta Brombosz, która przyjmuje :

 

 

Harmęże:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Harmęże jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :

   • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
   • - w terenowym punkcie przyjęć : w Zaborzu w LKS "Zaborzanka", w czwartek w godz. 700 - 1100
   • - e'mail:  e.kinalska@gops.oswiecim-gmina.pl    

 

Łazy:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Łazy jest Wioletta Brombosz, która przyjmuje :

 

Pławy:
Pracownikami socjalnymi obsługującym Pławy jest: Ewa Kinalska, która przyjmuje :

   • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
   • - w terenowym punkcie przyjęć : w Zaborzu w LKS "Zaborzanka", w czwartek w godz. 700 - 1100
   • - e'mail:  e.kinalska@gops.oswiecim-gmina.pl    
   

 

Poręba Wielka:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Porębę Wielką jest Edyta Ziajka, która przyjmuje :  

 • - w siedzibie Ośrodka : wtorek, czwartek i piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700-1500 
 • - w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100
 • - w terenowym punkcie przyjęć : we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300

  - e'mail : e.ziajka@gops.oswiecim-gmina.pl

 

Rajsko:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Rajsko jest Aneta Albiniak, która przyjmuje :  

 • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 700- 1100, w czwartek w godz.700 - 1500  
 • - w terenowym punkcie przyjęć : w biurze sołtysa w remizie OSP w Rajsku, w środy w godz.700-1100

  - e'mail : a.albiniak@gops.oswiecim-gmina.pl

 

Stawy Monowskie:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Stawy Monowskie jest Edyta Ziajka , która przyjmuje :  
 

  • - w siedzibie Ośrodka : wtorek, czwartek i piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700 - 1500
  • - w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100
  • - w terenowym punkcie przyjęć we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300.

 

Włosienica:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Włosienicę jest Edyta Ziajka , która przyjmuje :

  • - w siedzibie Ośrodka : wtorek, czwartek i piątek w godz.700 - 1100, środa w godz. 700 - 1500
  • - w terenowym punkcie przyjęć : w Porębie Wielkiej w Domu Ludowym, w poniedzialek w godz. 700 - 1100
  • - w terenowym punkcie przyjęć we Włosienicy w świetlicy remizy OSP w czwartek w godz. 1100 - 1300.

   - e'mail : e.ziajka@gops.oswiecim-gmina.pl

   

Zaborze:
Pracownikiem socjalnym obsługującym Zaborze jest Ewa Kinalska, która przyjmuje :    

   • - w siedzibie Ośrodka : poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 700 - 1500  
   • - w terenowym punkcie przyjęć : w Zaborzu w LKS "Zaborzanka", w czwartek w godz. 700 - 1100
   • - e'mail:  e.kinalska@gops.oswiecim-gmina.pl    

 

AKTUALNOŚCI
2023
123456789101112
Aktualności