Gmina Oświęcim > Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy

 

Pamiętaj, że nie jesteś sam !


Otwórz się i szukaj pomocy innych !

 

 

 

WAŻNE TELEFONY : 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarego dla Gminy Oświęcim 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

tel. (33) 846 64 22

e’mail: gops@gops.oswiecim-gmina.pl

 

Pracownicy socjalni ds. przemocy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

każdy pierwszy wtorek miesiąca od 7:00 – 17:00

tel. (33) 846 64 27; 846 64 37

  

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

„Niebieska Linia” 

0-801-120-002 

(z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne) 

 

 

   

 

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY

 

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon Alarmowy 112

Policyjny Telefon Zaufania 0800120226

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0800121212

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0801120002  


 

INSTYTUCJE WSPIERAJACE   

 

Masz kontakt z przemocą - ZADZWOŃ !  
 

 

INSTYTUCJA

 

ADRES

 

 

TELEFON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Grojec ul. Beskidzka 100

(33) 846 64 27

(33) 846 64 37

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświęcim ul. Sobieskiego 15 B

(33) 847 90 00

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim ul. Dąbrowskiego 139

(33) 476 01 03

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (kościół Św. Maksymiliana)

Oświęcim Pl. Św. Maksymiliana 2

(33) 844 03 70

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 842 23 29

Komenda Powiatowa Policji

Oświęcim ul Wyspiańskiego 2

(33) 847 52 00

Prokuratura Rejonowa

Oświęcim ul. Zaborska 2 A

(33) 842 22 29

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Oświęcim ul. Jagiełły

(33) 876 38 28

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Oświęcim ul. Jagiełły

(33) 876 38 64

Sąd Rejonowy Wydział II Karny

Oświęcim Rynek Główny

(33) 847 55 10

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 843 11 62

Poradnia Leczenia Odwykowego

Oświęcim ul. Orzeszkowa 1

(33) 842 29 77

Poradnia Leczenia Odwykowego „Sobrietas”

Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21

(33) 444 67 16

 

PRZEDSTAWICIELE I SŁUŻBY REALIZUJĄCE ZAWODOWO ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

 

 

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

 

 

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy

 

 

 

 




 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności