GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


Bieżące

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-2020

Treść strategii

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018

Treść Programu

Sprawozdania z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2013-2015

Treść Programu

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2013r.

Sprawozdanie z wykonania Programu w 2014r.

Sprawozdanie z wykonania Programu za 2015r.

  

 

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD

Informacje o Banku Żywności i formach pomocy

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2011r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2012r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęicm w 2013r.

 

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – FEAD

Sprawozdanie z wykonania Programu w Gminie Oświęcim w 2014r.

 

Pierwszy dzwonek- program osłonowy dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Treść programu

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności