Gmina Oświęcim > Projekty EFS

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28


Projekty EFS

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
na lata 2010 – 2015
 
jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR – środki krajowe.
 
Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w ramach:
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
realizuje projekt systemowy:
Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”
zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-12-008/10/01
w okresie od 01 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2015r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców
Gminy Oświęcim”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
AKTUALNOŚCI
2023
123456789101112
Aktualności