Gmina Oświęcim > Gdzie szukać pomocy

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Gdzie szukać pomocy

 

POWIATOWE I GMINNE INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY :

 

 

Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny

GOPS- porady z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

  

 

 

 
 

Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Grojec, ul. Beskidzka 100- dyżur psychologa 

i Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu, ul. Jezioro 2- dyżur pedagoga

każda środa, w godz. 1300 - 1700

Kontakt telefoniczny: Pani Agata Klimas +48 (33) 846 64 27.

 

DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

 

Terapeuci wesprą mieszkańców Gminy Oświęcim w rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu :

 • - problemy opiekuńczo wychowawcze
 • - uzależnienia i współuzależnienia
 • - trudności szkolne
 • - praca z ofiarą i ze sprawca przemocy domowej

Pomoc terapeutów jest bezpłatna.

 

 

GOPS-porady z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie

Specjaliści ds. przemocy domowej w rodzinie przyjmują

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100
od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 15.00

oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 7.00 do 17.00

 

możliwość skorzystania z porad telefonicznych :
+48 (33) 846 64 38; 846 64 37; 846 64 28; 846 64 27
 
Prawnik :
przyjmuje w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna IV piętro)
każda pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16.00 do 19.00
 
Psycholog :
przyjmuje w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100
każda środa, w godzinach od 13.00 do 17.00
 
Pedagog :
przyjmuje w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym w Gminnym Gimnazjum w Zaborzu, ul. Jezioro 2

każda środa, w godzinach od 13.00 do 17.00

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12

tel. : +48 (33) 844 95 30

drugi czwartek miesiąca od godz: 15.30 do godz: 18.30.

strona internetowa : www.oswiecim-gmina.pl

 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pani Sylwia Sajak

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12

(II piętro, pokój Nr 30A)

tel. : +48 (33) 844 95 30

e’mail : prpa@oswiecim-gmina.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 15.00 - 19.00, wtorek 9.30-12.30, środa 15.00-19.00.

strona internetowa : www.oswiecim-gmina.pl

 

 

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Oświęcim, ul. Orzeszkowej 1

tel. : +48 (33) 842 29 77

 

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych : środa, godz. 1800

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139

od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 2200

tel. : +48 (33) 476 01 03 lub 510 347 573

e’mail : wsparcie@akcja.pl

strona internetowa : www.poik-oswiecim.pl

 

Udzielana jest specjalistyczna pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową, a także osobom doświadczającym kryzysów (próby samobójcze, utrata pracy, śmierć członka rodziny, żałoba itp.), a w sytuacjach szczególnych zapewniane jest schronienie.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim, ul. Bema 4

poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00, i piątek w godz.7.00-14.00

tel. : +48 (33) 842 23 29

strona internetowa (ogólnopolska) :  www.pcproswiecim.pl

 

Główne zadania :

 • - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ( w tym dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i inne środki, na likwidację barier architektonicznych,
 • - specjalistyczne poradnictwo,
 • - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
 • - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • - przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • - pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, zwłaszcza opuszczających placówki placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne, osoby które otrzymały status uchodźcy,
 • - prowadzenie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Oświęcim, ul. Bema 4

poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00, i piątek w godz.7.00-14.00

tel. +48 (33) 842 23 29

strona internetowa : www.pcproswiecim.pl

 

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oświęcim, ul. Bema 4

tel. +48 (33) 843 11 62

e-mail: ppposwiecim@o2.pl

strona internetowa : www.poradnia-oswiecim.pl

 

Pomoc dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie, przedszkolu, szkole i środowisku lokalnym : bezpłatne porady psychologa, pedagoga, logopedy, badania słuchu i wzroku).

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2,

tel. +48 (33) 847 52 00 – centrala telefoniczna

strona internetowa : www.oswiecim.policja.gov.pl

 

DZIELNICOWI :

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

asp. sztab. Tomasz Gródek

tel. : +48 (33) 847 52 03

 

1) asp. Marek Łata

tel. +48 (33) 847 52 36

Rejon służbowy:  Brzezinka, Babice, Broszkowice, Harmęże, Pławy, Rajsko

Punkty przyjęć interesantów- każdy poniedziałek:

- Babice,  Dom Ludowy, godz. 15.00

- Brzezinka, biuro sołtysa, godz. 16.00

- Rajsko, Budynek OSP, godz. 17.30

 

2) st. sierż. Joanna Niemiec

tel. :+48 (33) 847 52 36

Rejon służbowy:  Dwory Drugie, Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze, 

Punkty przyjęć interesantów:

- każda środa – Włosienica, Biuro Sołtysa, w godz. 1700-1800

- każdy czwartek - Poręba Wielka, Dom Ludowy, w godz. 1530-1630

 

3) st. asp. Robert Klima

tel. :+48 (33) 847 52 34

Rejon służbowy: Grojec, Osada Stawy Grojeckie, Łazy

Punkty przyjęć interesantów:

- czwartek - Grojec, ul. Beskidzka 100 (siedziba GOPS),  godz. 18.00-19.00

- czwartek – Grojec, Dom Ludowy, w godz. 1700 - 1800

 

  

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności