Gmina Oświęcim

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Historia

 

 

Pierwszy numer gazety lokalnej gminy Oświęcim - „Oświęcimska Gmina” - ukazał się w styczniu 1996r. W listopadzie 1995 r. Rada Gminy Oświęcim na wniosek Zarządu Gminy podjęła uchwałę o wydawaniu, począwszy od roku 1996 kwartalnika – informatora Rady, Zarządu i Urzędu Gminy Oświęcim. Redaktorem naczelnym gazety został Bronisław Jania.

 

 

 

Na przestrzeni minionych lat doszło do wielu zmian, kształtujących obraz „Oświęcimskiej Gminy”. Początkowo gazeta była bezpłatna, jednak od 2001 roku Rada Gminy podjęła decyzję o wprowadzeniu odpłatności za periodyk. By trafiała do szerszych, niż dotąd, rzesz mieszkańców gminy, od 2010 r. gazeta znów jest rozpowszechniana bezpłatnie.

 

 

 

Początkowo wydawcą „Oświęcimskiej Gminy” był Urząd Gminy, od 2001 r. była nim Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu. Wtedy to redaktorem naczelnym została Barbara Gasidło – dyrektor GBP. Od 1 stycznia 2012 r. wydawcą miesięcznika jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Brzezince.

 

 

 

W ciągu minionych 15 lat wielokrotnie zmieniał się zespół redakcyjny gazety, częstotliwość ukazywania się (najpierw kwartalnik, potem dwumiesięcznik, a od 2011 r. miesięcznik), szata graficzna, zawartość, a także sposób dystrybucji gazety.

 

 

Zarówno kiedyś, jak i teraz, w „Oświęcimskiej Gminie” staramy się zamieszczać ciekawe informacje z życia gminy, oraz nadsyłane z różnych jej stron przez instytucje, stowarzyszenia, sołtysów, szkoły i przedszkola. Redaktorem naczelnym gazety od marca 2011 r. jest Rafał Lorek, który przez ostatnie kilkanaście lat związany był z regionalnymi mediami, zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi.

 

Od stycznia 2015 r. miesięcznik zwiększył nakład. Obecnie wynosi on 5 tysięcy egzemplarzy i jest kolportowany do wszystkich domostw w naszej gminie. Zmienił się także format gazety i jej objętość. Obecnie miesięcznik w całości wychodzi w kolorze.