Gmina Oświęcim > Filie > Filia GBP w Brzezince

Gminna Bibliotek Publiczna

Filia GBP w Brzezince

 

 Zarys historyczny biblioteki:

 

Za datę założenia placówki bibliotecznej w Brzezince, pełniącej wówczas funkcję Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, należy uznać rok 1948. Inicjatorem jej powstania był Eugeniusz Kaliciński – pierwszy Przewodniczący Komitetu Bibliotecznego. Z jego inicjatywy dokonano remontu baraku w Brzezince, do którego we wrześniu 1948 roku przeniesiono zbiory z tymczasowej siedziby biblioteki (szkoły powszechnej). Nowy lokal składał się z jednego pomieszczenia, bardzo skromnie wyposażonego. Pierwszym kierownikiem GBP była Anna Kalicińska.

 

W pierwszym okresie swej działalności placówka otwarta była dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Budowanie księgozbioru Biblioteki Gminnej przebiegało bardzo powoli. W pierwszym okresie jej istnienia było możliwe dzięki darom ludności miasta i gminy Oświęcim oraz kompletom książkowym przesyłanym przez władze centralne za pośrednictwem Biblioteki Powiatowej w Białej Krakowskiej.

 

W roku 1954 w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju w Brzezince utworzona została gromada a Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Brzezince straciła status biblioteki gminnej i stała się biblioteką gromadzką.

Zmiana ta nie wpłynęła niekorzystnie na działalność placówki. Dodatkowym atutem biblioteki w tym okresie było objęcie jej kierownictwa przez wykwalifikowanego bibliotekarza, Tadeusza Szufę – wielkiego pasjonata i miłośnika książek, który nieprzerwanie kierował tą placówką, a następnie całą siecią gminną do roku 1990. Ponadto staraniem władz lokalnych biblioteka otrzymała nowy, dwupokojowy, widny i suchy lokal w wybudowanym Domu Ludowym w centrum Brzezinki. Warunki działania biblioteki znacznie się więc poprawiły a jej nowy kierownik natychmiast przystąpił do fachowego opracowania istniejącego księgozbioru a także poczynił starania w celu doposażenia placówki w urządzenia techniczne.

 

W placówce bibliotecznej na stanowisku starszego bibliotekarza pracowały także: Danuta Rydzoń i Zofia Pustelnik.

 

Obecnie Filia GBP w Brzezince zajmuje lokal składający się z dwóch niewielkich pomieszczeń o łącznej powierzchni 38 m2 w budynku komunalnym, położonym w centrum wsi.

 

Biblioteką kieruje młodszy bibliotekarz, mgr Małgorzata Polak.

 

Powierzchnia użytkowa placówki jest niewystarczająca. Konsekwencja tego jest ciasne ale w miarę możliwości funkcjonalne ułożenie regałów. Ilość dziennego światła jest niewystarczająca. Z uwagi na brak miejsca wydzielono kącik czytelniczy tylko dla dwóch osób, znajdujący się w pierwszym pomieszczeniu, pełniącym funkcje wypożyczalni. Drugie pomieszczenie to magazyn książek z dostępem dla czytelników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności