Gmina Oświęcim > Filie > Filia GBP we Włosienicy

Gminna Bibliotek Publiczna

Filia GBP we Włosienicy

 

 

Zarys historyczny biblioteki:

 

Historia włosienickiej książnicy sięga roku 1955. Wcześniej istniał tu punkt biblioteczny, który po likwidacji zasilił księgozbiór powstałej decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej we Włosienicy z dnia 14 kwietnia 1955 roku placówki półetatowej – Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka obsługiwała wtedy oprócz Włosienicy również Stawy Monowskie i Machnaty (przysiółek Dworów II). Do dyspozycji pierwszych czytelników pozostawało na początku funkcjonowania tej placówki 1040 woluminów. Na przestrzeni lat 1955-1972 zanotowano wzrost wielkości księgozbioru do poziomu nieco niższego niż w innych placówkach w powiecie oświęcimskim.

 

Historię placówki tworzyli także bibliotekarze tu zatrudnieni, ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie. Byli to: Anna Uchyło (1955-59), Janina Dąbrowska (1960-1966) oraz Aleksandra Szary (1967-1972), Maria Węgrzyn (1972-2006)

 

Warunki lokalowe biblioteki, podobnie jak i większości placówek bibliotecznych w gminie Oświęcim, ulegały stopniowej poprawie. Początkowo biblioteka mieściła się w baraku obok szkoły podstawowej, a następnie przeniesiono ją do pięknego, dużego i widnego lokalu w Domu Strażaka ( w roku 1970).

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna we Włosienicy nadzorowała ponadto działalność bardzo aktywnego punktu bibliotecznego w Stawach Monowskich.

 

Od 1973 roku biblioteka we Włosienicy funkcjonuje w statusie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu najpierw (do roku 1990) w Brzezince, a obecnie w Grojcu. Lokal biblioteki mieści się na parterze w budynku administrowanym przez miejscową OSP, położonym w centrum wsi. Składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 45 m2, pełniącego funkcję wypożyczalni, w którym wydzielono kącik czytelniczy dla 6 osób.

 

Z uwagi na fakt, iż biblioteka prowadzi zajęcia animacyjne dla dzieci (kółko plastyczne) a także imprezy środowiskowe głównie dla tej grupy wiekowej, warunki lokalowe są niewystarczające. W związku z tym zajęcia z dziećmi prowadzone są często w sali widowiskowej lub pomieszczeniu Rady Sołeckiej, sąsiadującym z lokalem filii. Obowiązki bibliotekarza pełni Małgorzata Rozner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności