Urząd Gminy

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Strony : 1 3 4 z 4
18.07.2014Ogłosznie o sprzedaży drewna - oferty do godz. 15:00 29 lipca 2014r.
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno po obniżonej cenie z uwagi na brak ofert kupna w pierwotnej cenie ...
11.07.2014Zbiórki publiczne po nowemu
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych która wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498) wprowadzono elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym ...
08.07.2014Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno ...
09.06.2014Akcja "Odkomarzania"
Wójt Gminy Oświęcim informuje, że rozpoczeła się pierwsza w tym roku akcja zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim ...
23.01.2014Wzór wniosku o doplatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Oświęcim dla rodzin wielodzietnych na trzecie i kolejne dziecko, oraz osób legitymujacych się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
Wzór wniosku o doplatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Oświęcim dla rodzin wielodzietnych na trzecie i kolejne dziecko, oraz osób legitymujacych się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ...
30.12.2013Wykaza nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wójt Gminy Oświęcim podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1998r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2010 Nr102, poz.651 z późn. zm.) od dnia 30.12.2013r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości ...
12.12.2013Przypomnienie o obowiązku utrzymania zjazdu z drogi publicznej
Obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, nakłada na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi przepis art. 30 ustawy o drogach publicznych „Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.” Utrzymanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu ...
11.12.2013Godziny pracy Urzędu Gminy Oświęcim w dniu 24 i 31 grudnia 2013r.
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Oświęcim w dniach 24 i 31 grudnia 2013r. będzie czynny w godzinach:7:00 – 13:00 w dniu 24 grudnia 2013r. 7:00 – 15:00 w dniu 31 grudnia 2013r.
29.11.2013Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno/drzewo na pniu ...
27.11.2013Wykaz lokalu w Grojcu do najmu, wykaz nieruchomości w Brzezince i Grojcu przeznaczonych do dzierżawy
Wójt Gminy Oświęcim podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1998r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2010 Nr102, poz.651 ) od dnia 27.11.2013r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz lokalu w Grojcu ...
13.11.2013Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno po obniżonej cenie z uwagi na brak ofert kupna w pierwotnej cenie i w drugiej cenie ...
28.10.2013Informacja dot. obowiązku oznaczenia nieruchomości
    Wójt Gminy Oświęcim   informuje że zgodnie z art. 47b ust.1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) do zadań właśc...
23.10.2013Ogłoszenie o sprzedaży drewna
      Oświęcim, dnia 22.10.2013 r.       OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA       Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 ...
04.10.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Łazach oraz wykaz lokali przeznaczonych do najmu
Wójt Gminy Oświęcim podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim zostały wywieszone wykazy dwóch nieruchomości położonych w obrębie Łazy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego oraz wykaz lokalu do najmu w budynku w Grojcu ...
19.09.2013Ogłoszenie o sprzedaży drewna - Włosienica
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno ...
19.09.2013Ogłoszenie o sprzedaży drewna - Grojec
Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno ...
22.08.2013Wykazy nieruchomości w Zaborzu i Rajsku przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykazy nieruchomości w Zaborzu i Rajsku przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ...
09.07.2013Akcja "Odkomarzania"
Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż od dnia 15 lipca 2013r. planowane jest rozpoczęcie drugiej w tym roku akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim ...
12.06.2013Wykazy nieruchomości gminnych niezabudowanych w Zaborzu oraz nieruchomości zabudowanej w Babicach i rolnej niezabudowanej w Babicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
Wykazy nieruchomości gminnych niezabudowanych w Zaborzu oraz nieruchomości zabudowanej w Babicach i rolnej niezabudowanej w Babicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ...
24.05.2013Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przyjmuje 27 maja 2013r.
Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powodu wyjazdu służbowego nie przyjmuje w dniu:27 maja 2013 roku (poniedziałek) 2013 roku ...
23.05.2013Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy - Zaborze
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy - Zaborze ...
23.05.2013Akcja "Odkomarzania"
Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż od dnia 27 maja 2013r. planowane jest rozpoczęcie pierwszej w tym roku akcji zwalczania komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim ...
15.05.2013Informacja o publikacji „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych"
Uprzejmie informuję, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępna jest nowa publikacja dotycząca inwazyjnych roślin gatunków obcych: „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” ...
15.05.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ...
15.05.2013Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu ...
08.03.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ...
13.02.2013Turystyczna mapa gminy Oświęcim
Ruch turystyczny w naszej gminie jest stosunkowo duży, ale ogranicza się do muzeum Birkenau. Aby zwiększyć zainteresowanie turystów naszym regionem, z inicjatywy Wójta Gminy Oświęcim p. Małgorzaty Grzywa, chcemy stworzyć mapę turystyczną naszej gminy z miejscami atrakcyjnymi turystycznie ...
13.02.2013Turystyczna mapa gminy Oświęcim
Ruch turystyczny w naszej gminie jest stosunkowo duży, ale ogranicza się do muzeum Birkenau. Aby zwiększyć zainteresowanie turystów naszym regionem, z inicjatywy Wójta Gminy Oświęcim p. Małgorzaty Grzywa, chcemy stworzyć mapę turystyczną naszej gminy z miejscami atrakcyjnymi turystycznie ...
07.02.2013Zmiany w meldunku!
Od stycznia 2013 r. obowiązują przepisy zgodnie z wejściem w życie w dniu 31.12.2012r ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz.1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego ...
28.01.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ...
Strony : 1 3 4 z 4