Gminna Bibliotek Publiczna

Regulamin korzystania z internetu.REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ W GROJCU ORAZ  FILIACH GBP W BABICACH,                       

                       BRZEZINCE, PORĘBIE WIELKIEJ, RAJSKU I WŁOSIENICY

 

                                                                        § 1.
                                                          Prawo korzystania

 

1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

2. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotekach publicznych gminy

   Oświęcim przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w

   niniejszym Regulaminie.

3. Komputer udostępniony jest na bieżąco w godzinach otwarcia Biblioteki lub na podstawie

   wcześniejszej rezerwacji dokonanej u  bibliotekarza.

4. Udostępnianie komputera poprzedzone jest wpisem użytkownika do rejestru czytelni

   internetowej na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Wpisu dokonuje

   bibliotekarz.

5. Komputer może być użytkowany przez jedną w zależności od potrzeb, w przypadku

    obłożenia sprzętu maksymalnie przez 1 godzinę.

6.Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących

   wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów

   użytkowych.. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

7. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika

   przy komputerze.

                                                                            § 2
                                                        Korzystanie z Internetu

 

1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz

    dydaktycznych.

2. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją

    skrzynkę e-mail, wysłać wiadomość korzystając z dostępu on-line.

3. Wynik wyszukiwania można zapisać na dyskietce
                                                                  

                                                                         § 3
                                              Korzystanie z programów użytkowych.

 

1.Użytkownik może korzystać na miejscu z zainstalowanych w komputerze programów

   użytkowych - do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dyskietce zakupionej u

   bibliotekarza lub wydrukować.

2. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku

   komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

 

                                                                         § 4
                                    Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu

                                                      i programów użytkowych

 

1.Użytkownikowi zabrania się: instalowania oprogramowania oraz dokonania zmian w

   konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera, używania

   dyskietek nie zakupionych u bibliotekarza.

2.Użytkownikowi zakazuje się wykorzystania Internetu do:

Ø      przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwie,

Ø      wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,

Ø      wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, prowadzenia działalności komercyjnej, uruchamiania gier internetowych,

 

3. Zakazuje się korzystania z Internetu osobom wskazującym na spożycie alkoholu, środków

    odurzających.

 

                                                                      § 5.
                                          Odpowiedzialność użytkowników

 

1.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane

  w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub

   nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy

   korzystaniu z programów użytkowych.

2.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje

   on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.

3.Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe

   pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece Głównej i

   Filiach GBP, na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.

 

 

Podstawa prawna: 

 
Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności