Gmina Oświęcim > Świadczenia wychowawcze 500+

GOPS

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Świadczenia wychowawcze 500+

   

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Programu Rodzina 500plus. 

 

 

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego

przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016r.  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6  

tel. (33) 846 64 35

  

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub tutaj

 

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. do dnia 1 lipca 2016r.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.

 

 

Jednocześnie w celu usprawnienia przyjmowania wniosków w początkowym okresie realizacji Programu GOPS wydłuży czas pracy w dniach :

 

  4-7 kwiecień 2016r. (poniedziałek-czwartek) 7.00-17.00

  11-14 kwiecień 2016r. (poniedziałek-czwartek) 7.00-17.00

 

  Ponadto uruchomione będą dodatkowe dyżury pracowników GOPS w szkołach :

  12.04.2016r. (wtorek) Babice szkoła podstawowa, w godz.13.00 -17.00

  13.04.2016r. (środa) Brzezinka szkoła podstawowa, w godz.13.00 -17.00

  14.04.2016r. (czwartek) Rajsko szkoła podstawowa, w godz.13.00 -17.00  

  19.04.2016r. (wtorek) Zaborze gimnazjum gminne, w godz.13.30 -17.30 

  20.04.2016r. (środa) Włosienica szkoła podstawowa, w godz.13.00 -17.00

  21.04.2016r. (czwartek) Poręba Wielka szkoła podstawowa, w godz.13.00 -17.00

 

Wniosku będzie można również składać drogą elektroniczną, tj. poprzez :


  portal Empatia

  ePUAP

  PUE ZUS

 systemy bankowości internetowej

Tutaj znajdą Państwo informacje jak zlożyć wniosek drogą elektroniczną  : www.mpips.gov.pl

 Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia. 
 

 

 

Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu rodziny (tj. kryterium 800,00zl. na osobę w rodzinie, lub 1.200,00zl.- w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko).    

 

Natomiast na kolejne dzieci przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód. 

W bieżącym okresie prawo przy ustalaniu uprawnień do świadczenia na pierwsze dziecko będzie brany pod uwagę dochodów członków rodziny osiągniętych w 2014r. (pomniejszony o dochody utracone oraz powiększony o dochody uzyskane). 

 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na bieżący okres świadczeniowy trwający do dnia 30.09.2017r.    

Od dnia 01.08.2017r. będzie można składać wnioski o ustalenie uprawnień na kolejny okres.  

 

 

Wypłata świadczeń następować będzie na wskazane konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Oświęcim.      

 

 

Wszelkie informacje dotyczące Programu Rodzina 500plus znajdą Państwo na stronie internetowej :     

►   Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.mpips.gov.pl

►   lub stronie internetowej GOPS - zakładka Świadczenia wychowawcze 500+

 


 

 
 

  

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności