PS Brzezinka

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

„Bawimy się  z literkami”

 

Innowacja pedagogiczna „Bawimy się z literkami” została opracowana przez nauczycielkę Małgorzatę Hebda i będzie realizowana w grupie dzieci 5 letnich. W grupie "Kotki" Innowację będzie prowadziła nauczycielka Małgorzata Hebda, a w grupie "Jeżyki - 5-latki" nauczycielka Renata Krakowczak. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w zaplanowanym czasie trwania 30 minut, a także obejmą pracę indywidualną z dziećmi w dogodnym momencie dnia.

Będą to działania w ramach dodatkowych zajęć z zakresu kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania obejmuje wspomaganie rozwoju dziecka w następujących obszarach:

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej

- nabywanie sprawności manualnych i rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie orientacji na kartce papieru

- rozumienie informacji zawartych w formie symbolu

 

Przedstawione wyżej treści, poszerzone o zakres innowacji,  będą wprowadzane   poprzez zabawy dydaktyczne, ruchowe, działania plastyczne, sytuacje edukacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy zręcznościowe, ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową dzieci. W innowacji zostaną wykorzystane elementy metody przygotowującej do nauki czytania i pisania M. Tymichowej, elementy metody wspierającej percepcję wzrokową i spostrzegawczość M. Frostig oraz elementy metody poprawiającej sprawność umysłową Dennisona.

Innowacja przewiduje zapoznawanie dzieci z kształtem liter w formie zabaw „Dzień z literą……….”.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej „Bawimy się z literkami”:

- wspomaganie procesu  osiągania gotowości do nauki czytania i pisania przez dzieci

- rozwijanie sprawności psychomotorycznych

- rozbudzanie i kształtowanie procesów poznawczych

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci

- doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej

- usprawnianie koncentracji uwagi

- budzenie wiary we własne możliwości

- nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi

- podniesienie poziomu rysowania i posługiwania się przyborami

- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci w zakresie podejmowania prób czytelniczych

- doskonalenie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z poleceniem

- kształtowanie wytrwałości w wykonywaniu zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności