PS Brzezinka

Kalendarz wydarzeń
Gminy Oświęcim
Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 ,MATEMATYKA DLA MAŁEGO SMYKA

 

Innowacja ,, MATEMATYKA DLA MAŁEGO SMYKA’’ prowadzona będzie w Przedszkolu Samorządowym w Brzezince od września 2014 do czerwca 2015 roku, w grupie dzieci 5 letnich przez nauczycielkę Edytę Bryła. Zajęcia będą prowadzone jeden raz w tygodniu przez 30 minut w ramach dodatkowej edukacji matematycznej.

Jednym z głównych celów edukacyjnych programu z zakresu wprowadzania pojęć matematycznych  z elementami zabaw i gier ruchowych jest wspomaganie rozwoju dziecka w następujących zakresach;

-kształtowanie orientacji przestrzennej

-doskonalenie techniki liczenia -stosowanie cyfr i znaków matematycznych -/=, +,-,<,>/

-rozpoznawanie kształtów geometrycznych

-dokonywanie czynności pomiarowych

-dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu

Wyżej wymienione treści mają być rozwijane u dzieci w ramach zajęć matematycznych poprzez różnorodne zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne , zabawy badawcze, ćwiczenia graficzne, rymowanki.Treści matematyczne będą realizowane podczas zabaw ruchowych na terenie przedszkola lub poza nim w części przeznaczonej na powietrze i zabawy. Innowacyjne będzie łączenie treści matematycznych z życiem codziennym: mały księgowy, posługiwanie się pieniędzmi, planowanie i szacowanie wydatków, zabawy w sklep, zabawy z użyciem kalkulatora, komputera i środowiska naturalnego.
Wykorzystanie w tym celu różnorodnych form działalności ma dostarczyć dzieciom możliwość  zastosowania zdobytych umiejętności w praktycznym działaniu.Realizacja zadań zawartych w innowacji ma przede wszystkim charakter zabawowy, uczestnictwo w zajęciach ma odbywać się na zasadzie dobrowolności

Program składa się z następujących bloków tematycznych:
- Orientacja przestrzenna
- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
- Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
- Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka
- Klasyfikacja

 

-Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej. Liczby pierwszej, drugiej i trzeciej dziesiątki
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby
- Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby
- Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
- Intuicje geometryczne
- Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu kupna i sprzedaży
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
- Waga i ważenie
- Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią

  

Wrzesień

 

Październik  

 

Listopad

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty-marzec

 

Kwiecień

 

Maj

 

Czerwiec

 

 

AKTUALNOŚCI
2022
123456789101112
Aktualności